Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/anna-danielczyk/domains/med-rodzinna.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 74
Slider

Zostań naszym pacjentem

Aby zostać Pacjentem naszych przychodni wystarczy wydrukować i wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej podstawowej opieki zdrowotnej a następnie dostarczyć do wybranej placówki lub przyjść do naszej przychodni, gdzie pracownik rejestracji przygotuje i wypełni Państwa deklaracje.

Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej?

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej podstawowej opieki zdrowotnej, można dokonać poprzez złożenie stosowanej deklaracji wyboru, której wzór określa Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położonej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym.

W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć

  • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci,
  • opiekunowie osób starszych,
  • opiekunowie prawni osób ubezwłasnowolnionych.

Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położonej.

Deklaracje do pobrania

Lekarz – pobierz

Pielęgniarka – pobierz

Położona – pobierz

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej POZ?

Pacjent dokonujący wyboru powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

Jak często można dokonywać wyboru lekarza, pielęgniarki lub połozonej POZ?

W trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położonej POZ.

Co jeżeli dokonam wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położonej POZ więcej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego ? 

Jeżeli pacjent dokona wyboru (zmiany) po raz trzeci lub więcej w roku kalendarzowym, wówczas rejestratorka medyczna zobowiązana jest poinformować pacjenta o obowiązku wniesienia przez niego opłaty w wysokości 80 zł na rachunek oddziału NFZ.

Od ww. opłaty zwolnieni są wszyscy pacjenci w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położoną POZ.

Gdzie można złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej POZ?

Deklarację możemy złożyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00 w Rejestracji naszych placówek. W razie jakichkolwiek problemów z prawidłowym wypełnieniem deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położonej POZ – rejestratorki medyczne służą fachową pomocą.

 Wszelkie prawa zastrzeżone ®

Skip to content