INSTRUKCJA SKŁADANIA E-DEKLARACJI DO PRZYCHODNI POZ

KROK 1

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

KROK 2

2. Wybierz zakładkę „Moje konto”

KROK 3

Na dole strony, znajduje się obszar „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”,

należy znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”

(Jeśli mamy już przypisanego lekarza i pielęgniarkę, na stronie będą widoczne dana aktualnie wybranych specjalistów).

KROK 4

Na wyświetlonej stronie najpierw sprawdzamy i w razie potrzeby uzupełniamy swoje dane .

W wyszukiwarce placówek medycznych wpisujemy dane właściwe dla Przychodni Medycyny Rodzinnej. 

Na liście będą 3 wpisy dotyczące gabinetu lekarza, pielęgniarki oraz położnej. Najpierw wybieramy lekarza.

Województwo: 

Miejscowość:

Ulica:  

MAZOWIECKIE

 Warszawa

 Zwoleńska lub Jana Pawła II

KROK 5

Po wybraniu przychodni należy wybrać lekarza i zatwierdzić. W ten sam sposób wybieramy później

 pielęgniarkę środowiskową oraz w przypadku kobiet położną.

 

Z listy lekarzy należy wybrać:

Pacjenci Dorośli – dostępni lekarze

Grzegorz Olizarowski

Krzysztof Grabowski

 Jolanta Kalinowska

Edyta Głowacz

Dzieci

Grażyna Przedmojska

 Katarzyna Grzywna

Tomasz Pisarek

Krzysztof Grabowski

KROK 6

 Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać „Podpisz deklarację”.

Deklaracja można podpisać za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.