Zapraszamy wszystkich po 40 roku życia do skorzystania z możliwości bezpłatnej oceny stanu zdrowia

Najistotniejszym elementem profilaktyki zdrowotnej są badania przesiewowe inaczej nazywane skriningiem (z ang. screening). Są to badania profilaktyczne wykonywane u ludzi należących do grup ryzyka z powodu obciążającego wywiadu rodzinnego, wieku lub środowiska pracy. Badania mogą także obejmować całą populację, np. w określonych grupach wiekowych lub z podziałem na płeć. Mają one za zadanie wykrycie zmian mogących prowadzić do powstawania chorób lub wykrycie zaburzeń we wczesnym okresie zaawansowania, gdy nie występują żadne objawy lub są one niecharakterystyczne. Umożliwi to wczesne rozpoczęcie leczenia i uniknięcie dalszego rozwoju choroby i jej powikłań w przyszłości.

Program „Profilaktyka 40 Plus” jest jednym z największych realizowanych dotychczas w Polsce projektem badań profilaktycznych. Jest on kierowany do każdej osoby ubezpieczonej w NFZ, która ukończyła 40 rok życia, czyli do ponad połowy mieszkańców Polski. Wykonane w ramach projektu badania i pomiary pozwalają na zidentyfikowanie osób z ryzykiem lub objawami najczęściej
występujących chorób cywilizacyjnych, które generują wiele problemów medycznych, ekonomicznych i społecznych.

Program „Profilaktyka 40 Plus” dedykowany jest dla każdej osoby po 40 roku życia, a szczególnie dla tych, którzy nie mieli możliwości wykonania takich badań dotychczas, lub wykonali je stosunkowo dawno. Co należy zrobić z uzyskanymi wynikami badań? Jeżeli wszystkie wyniki są prawidłowe (czego życzymy każdemu), to proces się kończy, a badania stanowić będą punkt odniesienia dla kolejnych badań i pomiarów wykonywanych w przyszłości. Jeżeli natomiast jakikolwiek wynik badania lub pomiaru będzie odbiegał od wartości prawidłowych to niezbędne będzie skonsultowanie wyników z lekarzem prowadzącym, który zaplanuje dalsze postępowanie, zależne od uzyskanych wyników badań. Możliwe scenariusze to: dalsze specjalistyczne
badania laboratoryjne, obrazowe lub czynnościowe, zmiana diety i stylu życia, czy nawet rozpoczęcie leczenia farmakologicznego rozpoznanej choroby.

Aby skorzystać z pakietu badań w ramach Programu "Profilaktyka 40 Plus", należy wypełnić ankietę, która spowoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzykazidentyfikowanych u danej osoby.

Istnieje również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej – 22 735 39 53. Takie rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które nie mogą skorzystać z formularza
umieszczonego w IKP. Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS nwystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta -wystarczy zgłosić się do naszej przychodni.

Aby skorzystać z pakietu badań Programu "Profilaktyka 40 Plus", należy wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu: sekcja profilaktyka-ankiety-ankieta Profilaktyka40Plus).

1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet może zawierać badania:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).


2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn może zawierać ww. badania poszerzone o PSA – antygen
swoisty dla stercza całkowity.


3. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:
1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

WAŻNE!

Pakiet wybranych badań jest generowany automatycznie, na podstawie wypełnionej przez Państwa ankiety.