Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.


Źródło: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Co każdy pacjent powinien wiedzieć?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.